De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerken in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen welke in 2021 wordt heroverwogen.

De afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn hieronder aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waals Hervormde Gemeente te Utrecht. Hierdoor zijn giften aan ons belastingtechnisch, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht omvat de Kerkvoogdij en de Diaconie.

In februari van elk jaar proberen wij een nieuw overzicht van het jaar ervoor met onze gemeente te delen en deze ook alhier te deponeren.

Contact penningmeester

De volledige begrotingen en jaarrekeningen zijn per e-mail opvraagbaar bij de penningmeester.

We staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u (een deel van) de kerk huren? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Neem contact op