Wij zijn een open gemeente waar ontmoeting centraal staat. Wij komen elke zondag om 10:30 bijeen in de Dekenkapel. Onze Predikant Ds. Michel Badry of een gast predikant gaat dan voor. De voertaal is Frans. Franstaligen uit verschillende achtergronden komen op de dienst af. De dienst wordt begeleid door onze organist Dick Duijst op het kabinet orgel. We zingen uit … en onze liturgie is gebaseerd op…

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen en na de dienst elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee.

Naast de diensten hebben wij een rijke traditie van gezamenlijke maaltijden. Waarbij we kennismaken met gerechten uit verschillende landen. Ook daar bent u van harte voor uitgenodigd.