Wij zijn een open gemeente waar ontmoeting centraal staat. Wij komen normaliter elke zondag om

10.30 uur bijeen in de Dekenkapel. Onze predikant Ds. Michel Badry of een gastpredikant gaat dan voor. De voertaal is Frans. Franstaligen uit verschillende achtergronden komen op onze diensten af. De dienst wordt begeleid door onze organist Dick Duijst op 1 van onze maar liefst 3 orgels. We zingen uit ‘Alléluia’ en onze liturgie wordt samengesteld door de organist en de dominee.

U bent van harte welkom om de dienst bij te wonen. Meestal is er na de dienst ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee.

Naast de diensten hebben wij een rijke traditie van gezamenlijke maaltijden. Waarbij we kennismaken met gerechten uit verschillende landen. Voor overige activiteiten kunt u de agenda op deze website in de gaten houden.