Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 10-03-22

De 13de eeuwse grafkelder is bij de restauratie in de vorige eeuw gevonden in het zuidtransept van de kerk en is toen onder het orgel geplaatst zodat de bijzondere schilderingen goed te bekijken waren.

Om de westkant van de Pieterskerk nu beter bereikbaar te maken is ervoor gekozen om de grafkelder te verplaatsen naar een tijdelijke plek aan de noordkant van de kerk. De aanleiding hiervoor zijn de werkzaamheden aan het dak, de westmuur en het orgel die dit jaar plaatsvinden.

Uiteindelijk zullen de drie sarcofagen die nu verspreid staan opgesteld in de kerkzaal, een museale opstelling krijgen aan de noordzijde van de kerk.

Beschilderde grafkelder

In 1969 vond men bij archeologische opgravingen een bakstenen grafkelder van rond 1300. De vier binnenwanden zijn bepleisterd en beschilderd op een wijze die sterk overeenkomt met beschilderde grafkelders in met name Zeeland en Vlaanderen. Afgebeeld zijn de kruisiging van Jezus, de apostels Paulus en Petrus met een biddende kanunnik en Catharina van Alexandrië. De opdrachtgever van deze grafkelder was waarschijnlijk proost of deken van het kapittel van sint Pieter.