Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 17-02-22

Jarenlang lagen in de kelder van de Pieterskerk vondsten opgeslagen die werden gedaan tijdens de archeologische opgravingen in de jaren ’70. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Utrecht deed toen onderzoek naar de bodemschatten onder de Pieterskerk. De kerk is in de elfde eeuw gebouwd op de plaats waar zo’n 1000 jaar eerder de lokale bevolking beschutting zocht bij het Romeinse Castellum. 

De Pieterskerk staat al bijna 975 jaar op die plaats en nooit eerder was er onderzoek gedaan naar de bodem onder de kerk. Tot de oudste vondsten behoren romeinse dakpannen, olielampjes en vazen. Uit de Middeleeuwen zijn er vloertegels, haardstenen en aardewerk. De belangrijkste vondsten staan opgesteld in enkele vitrines in de kerk. De overige vondsten zijn nu overgebracht naar het gemeentelijk archeologisch depot. In 1972 bestond dat depot nog niet en daarom werden de stukken in de kelder van de Pieterskerk bewaard. Bij het opruimen kwamen kranten uit november 1972 boven. Dat betekent dat de stukken al 50 jaar in de kelder lagen! 

De AWN overweegt om ter gelegenheid van het 975-jarig bestaan van de Pieterskerk in 2023 enkele artikelen te schrijven over de opgravingen in de vorige eeuw. Ook wordt de inventarislijst van de vondsten in het gemeentelijk archeologisch depot aangepast zodat verder onderzoek mogelijk wordt.