De Eglise Wallonne d’Utrecht (Waalse kerk te Utrecht) is een Franstalige Hervormde Gemeente. Samen met de andere Waalse kerken in Nederland (Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Den Haag, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Zwolle) horen wij bij de PKN, de Protestantse Kerken in Nederland. Via de internationale organisatie CEEEFE maken we deel uit van de wereldwijde, Franstalige, protestantse broederschap.

Geschiedenis

Na de Spaanse veroveringen in de zuidelijke Nederlanden aan het einde van de zestiende eeuw vluchtten veel calvinisten uit deze gebieden naar het noorden, voornamelijk naar Holland. Zo wilden zij de verwachte vervolging door de rooms-katholieken ontlopen. De Walen kwamen in dusdanig grote getalen, dat zij aparte Franstalige gemeentes oprichtten, in totaal 43. Deze opereerden zelfstandig van de Nederduitse gemeentes. Eind zeventiende eeuw, als gevolg van de herroeping van het Edict van Nantes in 1685, vluchtten veel hugenoten uit Frankrijk naar Nederland. Ook zij werden veelal opgenomen in Waals hervormde gemeentes of stichtten nieuwe gemeentes. Hierdoor groeide het aantal Waalse kerken tot 80.

Door toenemende integratie van deze vluchtelingen in de Nederlandse samenleving, met name in de achttiende eeuw, daalde het aantal Waalse gemeentes snel. Uiteindelijk bleven er veertien over. Vanaf de oprichting van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1815 vallen zij, net als de Engelstalige Schotse gemeentes, hieronder. Sinds 2004 vallen zij onder de Protestantse Kerk in Nederland. De laatste jaren sluiten zich ook Franstalige immigranten uit Afrika bij de kerken aan.

Waalse Gemeente in Utrecht

Wij zijn een kleine gemeente van +/- 40 leden die elkaar elke zondag ontmoeten in de Dekenkapel voor een kerkdienst. Na de dienst en doordeweeks zijn er verschillende activiteiten in en rondom de kerk.

We staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u (een deel van) de kerk huren? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Neem contact op