Beleidsplan 2020-2025 Waalse Kerk Utrecht

Wie zijn wij?

De Waalse Kerk Utrecht is een gemeenschap van gelovigen waarbinnen de Franse taal een bindende factor is.

Identiteit

Wij zien onszelf geworteld in de Waalse, hervormde traditie. Wij voelen ons verbonden met de 11 andere Waalse gemeenten en samen zijn wij onderdeel van de PKN. We onderhouden verder banden met de CEEEFE en de USRK. Samen met de andere 11 Waalse gemeenten vallen wij onder de PKN classis Noord-Brabant – Limburg, Waalse Kerken. Wij ondersteunen de 2 Waalse werkgemeenschappen: de werkgemeenschap van predikanten en de Réunion Wallonne, welke jaarlijks een Journée Wallonne organiseert. We blijven binnen allerlei nieuwe kaders (bijvoorbeeld het plan van de PKN genaamd ‘Kerk 2025’) een autonome gemeente met een eigen kerkenraad en een eigen kerkdienst in ons eigen kerkgebouw.

Ons publiek is gevarieerd, van Walen tot docenten Frans tot Afrikanen. Wij tellen zo’n 40 leden en onze gemeenschap is gemoedelijk. Onze kerkdiensten vinden plaats op zondagochtend om 10.30u onder leiding van een Franssprekende predikant. In de zomerperiode is er om de week een dienst.

De christelijke vorming buiten de dienst zien wij graag tot uiting komen in overdenkingen op zondagmiddag, bijbelkringen doordeweeks en pastoraal bezoek. Qua diaconie kunnen meerdere goede doelen op onze steun rekenen en ook zijn wij actief in de individuele hulpverlening.

Wij staan achter het handvest van de Réunion Wallonne welke is opgesteld op 3 maart 2018.

Communicatie

De communicatie voor de diensten verloopt via de kerkenraad, waarbinnen een secretaris hiervoor voornamelijk verantwoordelijk is. De PR voor de verhuur van de kerk en aanverwante zalen/gebouwen verloopt via de huismeester en een diaken. Informatie verstrekken wij via onze website, een besloten facebook-groep en via e-mail. Voor algemene communicatie voor alle Waalse gemeentes gebruiken wij het maandelijkse kerkblad l’Echo Wallon.

Financiën

Het Fonds Lacombe garandeert de betaling van een predikant. Het Fonds Wallon draagt onder andere zorg voor het publiceren van l’Echo Wallon en het onderhoud van de algemene website: egliseswallonnes.nl We hebben verder een grote verantwoordelijkheid als het gaat om ons gebouwenportfolio en bijbehorende financiën. Wij streven hierbij naar een sluitende exploitatie. Wij wensen kostendekkend te zijn door meer verhuuropbrengsten te creëren, een efficiëntere financiële huishouding te voeren en mogelijk wensen wij inkomsten aan onze leden te gaan vragen.

Strategie 

Vanaf 2020 willen wij bouwen aan een enthousiaste kerkenraad rondom een actieve predikant. De net opgezette cantorij zal een grote, positieve rol spelen in meerdere diensten. Wij sturen erop aan dat er een vast, minimaal aantal van 25 kerkgangers komt welke zelf ook activiteiten opzet. Voor de activiteiten valt concreet te denken aan een 2-wekelijkse wandeling op zondag na de dienst, een 4-wekelijkse lunch en/of een vaste overdenking/discussiegroep op woensdagavond. Ter referentie: momenteel hebben we gemiddeld per zondag 10 kerkgangers. Onze gemeente bestaat officieel uit 40 leden en ongeveer 75 vrienden (amis).

In het kopje hierboven genoemde investeringen zijn gestart.

Onze predikant zet zich actief in voor meer zichtbaarheid in Utrecht door bijeenkomsten en contacten in de wijk.