De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerken in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten” (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen welke in 2021 wordt heroverwogen.

De afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn hieronder aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waals Hervormde Gemeente te Utrecht. Hierdoor zijn giften aan ons belastingtechnisch, onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht omvat de Kerkvoogdij, de Diaconie en het Fonds La Combe.

I- Kerkvoogdij Waalse Hervormde Gemeente te Utrecht
Algemene informatie

Kerkvoogdij Waalse Hervormde Gemeente te Utrecht
RSIN nr:2611582
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

De kerkvoogdij exploiteert de kerk en verhuurt het naast de kerk liggende pand Pieterskerkhof 5. Verder bekostigt zij via de restauratiecommissie van de Pieterskerk o.a. het onderhoud van het kerkgebouw en de verzekering van het gebouw. De exploitatie van het Colombarium wordt verantwoord bij de restauratie commissie.
Ook de verbeteringen van het gebouw, installaties en inventaris van deze kerk en het verdere instandhouding van de orgels en piano valt onder de kerkvoogdij.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om de zowel de kerk als de panden in goede staat van onderhoud te behouden. Daarnaast is het beleid gericht om deze kerk toegankelijk te houden voor een breed publiek zowel op religieus gebied als cultureel gebied. Hiervoor zetten vrijwilligers, gidsen en onze huismeester zich in om deze doelstellingen te bereiken.

BESTUUR

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: De voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zie ook ons document plaatselijke regeling.

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, dit geldt voor zowel de gidsen als het bestuur. De huismeester is in vaste dienst en wordt beloond volgens de normen van de PKN.

ACTIVITEITEN

– het geven van rondleidingen door de Pieterskerk
– het openstellen van de kerk op Open Monumentendag en Open Tuinendag en tijdens Kerken Kijken Utrecht
– faciliteren van concerten
– faciliteren van overig verhuur zoals lezingen, oraties, promoties etc.

————————————————————————————————————————————————————————————-

II- Stichting “ Fonds La Combe” te Utrecht
Algemene informatie

RSIN nr: 812840082
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

Het Fonds la Combe is opgericht in het jaar 1764, de stichting is tot stand gekomen in december 2002. Het doel van de stichting bestaat uit het bekostigen van de predikant en alle zaken met betrekking tot de eredienst.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om iedere zondag een eredienst te houden behalve in de 2 zomermaanden. Dan zijn er 2 erediensten per maand.

BESTUUR

Het bestuur wordt minimaal gevormd door een voorzitter, een secretaris/scriba, een diaken en een penningmeester/ kerkrentmeester.

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht door een predikant die in vaste dienst is en wordt beloond volgens de normen van de PKN.

ACTIVITEITEN

– het houden van een eredienst iedere zondag
– het onderhouden van contacten met de gemeenteleden en vrienden
– alle zaken die horen bij het uitoefenen van het beroep predikant

————————————————————————————————————————————————————————

III- Diaconie Waals Hervormde Gemeente te Utrecht
Algemene informatie

RSIN nr: 8241.26.658
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

De diakonie heeft als doel het steunen van personen en instellingen, waarbij ook diverse buitenlandse instellingen op een zekere steun van de diakonie kunnen rekenen.

BELEIDSPLAN

Het beleid is er onder andere op gericht om een iedere die diaconale steun nodig heeft deze te kunnen geven.

BESTUUR

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland minimaal : een voorzitter, een secretaris en een penningmeester .

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van vrijwilligerswerk

ACTIVITEITEN

– het onderhouden van contacten, het helpen en steunen van mensen binnen onze gemeente en daarbuiten.

———————————————————————————————————————————————————

In het volgende overzicht vindt u een samenvatting van de begrotingen van de kerkvoogdij (CvK), de diaconie en fonds La Combe over 2020 vergeleken met de  cijfers van 2017, 2018 en 2019:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

In februari van elk jaar proberen wij een nieuw overzicht van het jaar ervoor met onze gemeente te delen en deze ook alhier te deponeren.

Contact penningmeester

De volledige begrotingen en jaarrekeningen zijn per e-mail opvraagbaar bij de penningmeester.

We staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u (een deel van) de kerk huren? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Neem contact op