De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en toezicht die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Waals Hervormde Gemeente te Utrecht.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

De Waals Hervormde Gemeente te Utrecht omvat de Kerkvoogdij, de Diaconie en het Fonds La Combe.

I- Kerkvoogdij Waals Hervormde Gemeente te Utrecht
Algemene informatie

Kerkvoogdij Waals Hervormde Gemeente te Utrecht
RSIN nr:2611582
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

De kerkvoogdij exploiteert de kerk en verhuurt het naast de kerk liggende pand Pieterskerkhof 5. Verder bekostigt zij via de restauratiecommissie van de Pieterskerk o.a. het onderhoud van het kerkgebouw en de verzekering van het gebouw. De exploitatie van het Colombarium wordt verantwoord bij de restauratie commissie.
Ook de verbeteringen van het gebouw, installaties en inventaris van deze kerk en het verdere instandhouding van de orgels en piano valt onder de kerkvoogdij.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om de zowel de kerk als de panden in goede staat van onderhoud te behouden. Daarnaast is het beleid gericht om deze kerk toegankelijk te houden voor een breed publiek zowel op religieus gebied als cultureel gebied. Hiervoor zetten vrijwilligers, gidsen en onze huismeester zich in om deze doelstellingen te bereiken.

BESTUUR

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: De voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zie ook ons document plaatselijke regeling.

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van vrijwilligers werk, dit geld voor zowel de gidsen als het bestuur. De huismeester is in vaste dienst en wordt beloond volgens de normen van de PKN.

ACTIVITEITEN

– Het geven van rondleidingen door de Pieterskerk
– Openstelling van de kerk op Open Monumentendag, Open Tuinendag en tijdens Kerken Kijken Utrecht.
– Het faciliteren van concerten
– Het faciliteren van overige verhuur voor lezingen, oraties, promoties, etc.

————————————————————————————————————————————————————————————-

II- Stichting “ Fonds La Combe” te Utrecht
Algemene informatie

RSIN nr: 812840082
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

Het Fonds la Combe is opgericht in het jaar 1764, de stichting is tot stand gekomen in december 2002. Het doel van de stichting bestaat uit het bekostigen van de predikant en alle zaken met betrekking tot de eredienst.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om iedere zondag een eredienst te houden behalve in de 2 zomermaanden. Dan zijn er 2 erediensten per maand.

BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en penningmeester .

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht door een predikant die in vaste dienst is en wordt beloond volgens de normen van de PKN.

ACTIVITEITEN

– Het houden van een eredienst iedere zondag
– Het onder houden van contacten met de gemeenteleden en overige leden
– Alle zaken die horen bij het uitoefenen van het beroep predikant

————————————————————————————————————————————————————————

III- Diaconie Waals Hervormde Gemeente te Utrecht
Algemene informatie

RSIN nr: 8241.26.658
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

De diaconie heeft als doel het steunen van personen en instellingen, waarbij ook diverse buitenlandse instellingen op een zekere steun van de Diaconie kunnen rekenen.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om een iedere die diaconale steun nodig heeft deze te kunnen geven.

BESTUUR

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: De voorzitter, een Secretaris en Penningmeester .

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht op basis van vrijwilligers werk

ACTIVITEITEN

– Het onderhouden van contacten, het helpen en steunen van mensen binnen onze gemeente en daarbuiten die hulp nodig hebben.

———————————————————————————————————————————————————

In het volgende overzicht vind U een samenvatting van de begrotingen van de kerkvoogdij (CvK), de diaconie en fonds La Combe over 2020 vergeleken met de  cijfers van 2017, 2018 en 2019:

Contact Penningmeester

De volledige begrotingen en jaarrekeningen zijn per email opvraagbaar bij de penningmeester.

We staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u (een deel van) de kerk huren? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Neem contact op