dimanche 27 novembre 2022, de 10:30 à 11:30 heures

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte : Project Burundi
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :