dimanche 2 octobre 2022, de 10:30 à 11:30 heures

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : Stichting Vluchteling

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco