lundi 5 décembre 2022, de 19:17 à 19:17 heures

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : Stichting Vluchteling

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco