dimanche 4 juin 2023, de 20:13 à 20:13 heures

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : Stichting Vluchteling

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco