ALGEMENE INFORMATIE

Kerkvoogdij Waalse Hervormde Gemeente te Utrecht
RSIN nr:2611582
Adres
Pieterskerkhof 5
3572 JR Utrecht
Website

DOELSTELLING

De kerkvoogdij exploiteert de kerk en verhuurt het naast de kerk liggende pand Pieterskerkhof 5. Verder bekostigt zij via de restauratiecommissie van de Pieterskerk o.a. het onderhoud van het kerkgebouw en de verzekering van het gebouw. De exploitatie van het Colombarium wordt verantwoord bij de restauratie commissie.
Ook de verbeteringen van het gebouw, installaties en inventaris van deze kerk en het verdere instandhouding van de orgels en piano valt onder de kerkvoogdij.

BELEIDSPLAN

Het beleid is gericht om de zowel de kerk als de panden in goede staat van onderhoud te behouden. Daarnaast is het beleid gericht om deze kerk toegankelijk te houden voor een breed publiek zowel op religieus gebied als cultureel gebied. Hiervoor zetten vrijwilligers, gidsen en onze huismeester zich in om deze doelstellingen te bereiken.

BESTUUR

Ingevolge ordinantie 11 artikel 7 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: De voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zie ook ons document plaatselijke regeling.

BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, dit geldt voor zowel de gidsen als het bestuur. De huismeester is in vaste dienst en wordt beloond volgens de normen van de PKN.

ACTIVITEITEN

– het geven van rondleidingen door de Pieterskerk
– het openstellen van de kerk op Open Monumentendag en Open Tuinendag en tijdens Kerken Kijken Utrecht
– faciliteren van concerten
– faciliteren van overig verhuur zoals lezingen, oraties, promoties etc.

We staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u (een deel van) de kerk huren? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Neem contact op