zondag 17 oktober 2021, van 10:30 tot 12:00 uur

Organist: Jeroen van Gessel

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Van harte welkom!
In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene), Gerard of Gerrit (ouderling) aanwezig bij deze dienst.
U bent van harte uitgenodigd voor koffie/thee na de dienst.