zondag 19 september 2021, van 10:30 tot 12:00 uur

Organist: Jeroen van Gessel

Speciale doel/ eerste collecte: Villa Vrede

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Van harte welkom!

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en een ouderling aanwezig bij deze dienst.

U bent van harte uitgenodigd voor koffie/thee na de dienst.