zondag 10 juli 2022, van 10:30 tot 12:00 uur

Voorganger : Ds T. Wierum

Organist : Dick Duijst
Collecte : Evangelie in Spanje
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee (in de tuin) te nuttigen

Koster: Grietje