zondag 4 juni 2023, van 20:10 tot 20:10 uur

Voorganger : Ds T. Wierum

Organist : Dick Duijst
Collecte : Evangelie in Spanje
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee (in de tuin) te nuttigen

Koster: Grietje