maandag 18 oktober 2021, van 22:42 tot 22:42 uur

Organist : Dick Duijst
Voorganger : M. Peter Stemerding

Collecten : Oudezijds 100, kerk en diaconie
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee (in de tuin) te nuttigen

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en Lieke (ouderling) aanwezig tijdens deze dienst.