zondag 23 juli 2023, van 10:30 tot 12:00 uur

De dienst is om 10.30u in de Dekenkapel.

Collecten : Kerk in Actie / Kinderen in de Knel