zondag 24 juli 2022, van 10:30 tot 12:00 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst.
Collecten : Kerk in Actie / Kinderen in de Knel