vrijdag 3 december 2021, van 09:08 tot 09:08 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst.
Collecten : Kerk in Actie / Kinderen in de Knel