zondag 4 juni 2023, van 19:13 tot 19:13 uur

De dienst is om 10.30u in de Dekenkapel.

Collecten : Kerk in Actie / Kinderen in de Knel