zondag 11 april 2021, van 10:30 tot 12:00 uur

Organist: Dick Duijst

Speciale doel/ eerste collecte: CEEEFE

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en Lieke (ouderling) aanwezig bij deze dienst.

U bent van harte uitgenodigd voor koffie/thee na de dienst.