zondag 4 juni 2023, van 19:29 tot 19:29 uur

De Kerkenraad van de Waals Hervormde Gemeente nodigt u van harte uit voor de herdenkingsbijeenkomst voor overleden familieleden en/of vrienden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op:

            zondag 7 november 2021

            om 16.00 uur in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht.

Na een kort samenzijn in de kerk met verschillende teksten en gedichten, ondersteund door orgel en viool, kunt u in stilte in de crypte gedenken en een kaarsje aansteken. In verband met het houden van de 1,5 meter afstand, kunnen maximaal 5 mensen tegelijk in de crypte.

In verband met corona drinken wij een kopje koffie of thee in de kerk.

Een financiële bijdrage is welkom en kan gestort worden op bankrekeningnummer NL58 ABNA 0456 8034 59 t.n.v. Administratie Waals Hervormde Gemeente onder vermelding van: bijdrage crypte. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

De Kerkenraad van de Waals Hervormde Gemeente

Pieterskerkhof 5

3512 JR Utrecht

In verband met de organisatie van de bijeenkomst vragen we u zich voor deze bijeenkomst in te schrijven. Opgave kunt u doen via huismeester@pieterskerk-utrecht.nl