zondag 16 januari 2022, van 10:30 tot 11:30 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst. Van harte welkom!

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en Lieke (ouderling) aanwezig bij deze dienst.