zondag 18 april 2021, van 10:30 tot 12:00 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst. Van harte welkom!

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en Lieke (ouderling) aanwezig bij deze dienst.