zondag 24 januari 2021, van 10:30 tot 12:00 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst.