vrijdag 7 mei 2021, van 06:51 tot 06:51 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst.