zaterdag 22 januari 2022, van 16:28 tot 16:28 uur

De dienst is om 10.30u in de kerkzaal. Koffie en thee na de dienst. Van harte welkom!

In principe zijn Ingrid (koster), Grietje (diakene) en Lieke (ouderling) aanwezig bij deze dienst.