zondag 28 mei 2023, van 10:30 tot 12:00 uur

Voorganger : Kerkenraad

Collecte : Villa Vrede
Na de dienst is er gelegenheid om in het Frans en Nederlands bij praten met een kopje koffie of thee.

Ambtsdragers :