maandag 5 december 2022, van 17:56 tot 17:56 uur

Voorganger : Ds. M. Badry et S. Holsappel, Culte à deux voix

Organist : Dick Duijst
Collecte : La Cimade
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :