zondag 18 juni 2023, van 10:30 tot 12:00 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte :
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :