zondag 18 juni 2023, van 11:00 tot 13:00 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte : Project Burundi
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :