zondag 4 juni 2023, van 18:37 tot 18:37 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte :
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :