maandag 5 december 2022, van 18:22 tot 18:22 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte : Project Burundi
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :