woensdag 22 maart 2023, van 11:30 tot 11:30 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Collecte : Project Burundi
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers :