zondag 16 oktober 2022, van 10:30 tot 11:30 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture)
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee  te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco