zondag 9 oktober 2022, van 10:30 tot 11:30 uur

Voorganger : Mme Lieke Kuipers

Organist : Dick Duijst
Collecte : EXODUS
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers : Nargess en Gerrit