woensdag 28 september 2022, van 06:00 tot 06:00 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : Stichting Vluchteling

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco