woensdag 28 september 2022, van 05:25 tot 05:25 uur

Voorganger : Ds. M. Badry

Organist : Dick Duijst
Collecte : Projet Burundi
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee (in de tuin) te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco