zondag 4 juni 2023, van 20:02 tot 20:02 uur

Voorganger : Ds. K. Blei

Organist : Dick Duijst
Collecte : Fondation John Bost
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee (in de tuin) te nuttigen

Ambtsdragers : Grietje Hofman en Jean Bosco