zaterdag 30 oktober 2021, van 13:00 tot 16:00 uur

De Klangkörpersessies zijn een tweejaarlijkse bijeenkomst van boventoonmuzikanten in de Pieterskerk, Utrecht. Iedereen is welkom zangers, instrumentalisten en natuurlijk is het ook toegankelijk voor nieuwsgierig publiek. Maar Klangkörper verwelkomt ook andere bijzondere muzikanten.

Eerder traden op::

De Veluwse mondharpmannen, Thunderbeer (viool & piano), Jonas Vreven (BE, mondharp), Jeroen Kluter (mondharp), Niek Edeling & Monique Appels (mondharp en stem), Harm Linsen (mondharp). En natuurlijk onze host Danibal (mondharp en boventoonzang).

De Klangkörpersessies zijn GRATIS toegankelijk en informeel. Mede dankzij de gastvrijheid van de Pieterskerk!

Let op: Er is geen catering aanwezig. Entree is gratis, dwz de Pieterskerk is vrij toegankelijk.