16 juni 2017

vrijdag 16 juni 2017 – 20.15 uur

Al vele eeuwen zijn pelgrims onderweg naar bedevaartsoorden als Rome, Assisi of Santiago de Compostella. Ze zijn op zoek naar een spirituele ervaring, op zoek naar zichzelf, of naar God. Anderen vluchten voor oorlog en geweld, om te ontsnappen aan een miserabel leven of armoede. Als vreemdelingen zijn zij allen dolend onderweg…. Het pad is lang en moeizaam, de weg soms vol gevaren. Is de eindbestemming hun ultieme doel of gaat het nog meer om de weg erheen? Het programma weerspiegelt de verschillende facetten van het ‘peregrineren’. Er klinkt koormuziek uit diverse eeuwen, van oude renaissance tot muziek van vandaag, van o.m. De Victoria, Praetorius en Gibbons tot John Tavener, Gabriel Jackson en Will Todd.

http://www.pieterskerkconcerten.nl/vocaal-ensemble-multiple-voice/